Գյուղատնտեսական շղթաներ

  • Agricultural Chains, Type S32, S42, S55, S62, CA550, CA555-C6E, CA620-620E, CA627,CA39, 216BF1

    Գյուղատնտեսական շղթաներ, տեսակ S32, S42, S55, S62, CA550, CA555-C6E, CA620-620E, CA627, CA39, 216BF1

    «S» տիպի պողպատե գյուղատնտեսական շղթաներն ունեն վատնված կողային թիթեղ և հաճախ երևում են սերմնահորերի, բերքահավաքի սարքավորումների և վերելակների վրա: Մենք այն կրում ենք ոչ միայն ստանդարտ շղթայով, այլև ցինկապատված՝ դիմակայելու եղանակային որոշ պայմաններին, որոնցում բացակայում են գյուղատնտեսական մեքենաները: Նաև սովորական է դարձել ձուլածո անջատվող շղթան փոխարինել «S» շարքի շղթաներից մեկով: