Պողպատե պինտի շղթաներ

  • Pintle Chains, type 662, 662H, 667X, 667XH, 667K, 667H, 88K, 88C, 308C

    Pintle շղթաներ, տիպ 662, 662H, 667X, 667XH, 667K, 667H, 88K, 88C, 308C

    Պողպատե պինտերի շղթան առաջարկվում է որպես փոխակրիչ շղթա լայն կիրառությունների համար, ինչպիսիք են սփռիչները, սնուցող համակարգերը, խոտի մշակման սարքավորումները և ցողացիրը, իսկ սահմանափակ օգտագործման դեպքում՝ որպես էներգիայի փոխանցման շղթա: Այս շղթաները կարող են կիրառվել պղտոր միջավայրում: