HSS HSC SAV չժանգոտվող պողպատից շղթաներ

  • SS HSS HSC SAV Chains, and with Attachments

    SS HSS HSC SAV շղթաներ և հավելվածներով

    Save type sprocket-ի հետ աշխատելը լավագույնն է ավելի թեթև քաշի և երկարատև կյանքի արդյունքում ձեռք բերված տնտեսական արժանիքների համար: Լավ է փոխարինել պլաստիկ շղթան, երբ հաճախորդները պետք է լուծեն խնդիրները պլաստիկ շղթայով, ինչպիսիք են երկարացումը և մաշվածությունը: Դուք կարող եք պարզապես հեռացնել պլաստիկ շղթան և տեղադրել SAV շղթան, քանի որ երբեք պետք չէ փոխել պտուտակը: